GIC S*Ma'ha Gita Ozon, SBI a21
från vår O-kull 2001