SVERAK-diplomerad uppfödare


Så här står det på SVERAKs hemsida om diplomering

Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring.
Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.


Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.

Vill du veta mer om vad diplomering är och hur man går tillväga? Titta in på SVERAKs hemsida!
I SVERAK I Flera diplomerade uppfödareI


...och så här ser diplomet ut som man får vid genomgången och godkänd test

DÄK (min kattklubb) genomförde testen som en studiecirkel med tre ordentliga diskussionsträffar och ett testtillfälle, verkligen ett sätt som vi rekommenderar då utbytet och samtalen med andra uppfödare var otroligt givande. Ewa Jansson och jag (Lisa) var kursledare och det var såpass roligt att vi kommer att "köra" en omgång till i höst.